شمشاد امیری خراسانی

متولد بهمن ماه 72 -نویسندگی و طراحی وب رو به صورت حرفه ای دنبال می کنم - تاریخ کهن کشورم را دوست دارم ... ساکن کویرم دیار کریمان
باران هنوز هم ! یادت رهایم نمی کند ولی تو چه راحت رهایم کردی و نگاههت را به ابرهای بهاری باختی من هنوزم یک ابری سیاه و طوفانی و پر از بارانم . مراقب خودت باش

شبکه های اجتماعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰

و تنهایی من غیرقابل انکار است ...

و تنهایی من غیرقابل انکار است ...

و تنهایی من غیرقابل انکار است ... 


نه باران ؟

چشمانم را میبندم و دوباره باز میکنم 

اینبار هم تو نیستی  !


چشمانم را میبندم .... دوباره باز می کنم 

اینبار هم نیستی ...

می شود چشمانم را اینبار ببندم و دیگر هیچوقت نیاز نباشد بازش کنم باران ؟