۲۱ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

صف به صف ٬ردیف به ردیف

صف به صف

ردیف به ردیف

در امتداد تاریخ گمشده ام ...

چه کسی گفته بود :

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش‌


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

سالگرد هزارمین فصل آشنایی

سالگرد هزارمین فصل آشنایی

دوباره مرا به باد می دهی


من پادشهمو سلطنت و غرورم را

دوباره تو به باد می دهی


حصاب فصل ها از دستم را

تمام یارانم را ٬دوستانم را

دوباره تو به باد میدهی...


تک و تنهاتر از آنم که به دادم برسند

دوباره تو مرا به باد میدهی


می خواهم زنده شوم 

ولی باز تو آخر

مرا به باد می دهی ...


وزن شعرم ریخت به هم

شعرم را

دوباره تو باد می دهی


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

تنها میزان من باش میان افتضاحه ٬هرزه های هزار رنگی

تنها میزان من باش

میان افتضاحه

هرزه های هزار رنگی


می خواهم رنگ عکس های

سیاه و سپیدت باشم

یا سیاه سیاه٬ یا سپید سپید


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

در هحوم بی کسی

در هحوم بی کسی

نبودم را فراموش کن

محکم در آغوشت می کشم...


بگذار آغوشم

توازن بی کسی را بهم بزند


شمشاد امیری خراسانی


اشعار شمشاد امیری خراسانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

چقدر خوبه خودت باشی

چقدر خوبه خودت باشی

خودت باختی ٬ خودت پاشی


کنار خورشید ٬تو اوج باشی

فقط خودت باشی ٬خودت باشی


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

هی قورتش میدهم ولی ... در گلویم حق حقی نشسته

هی قورتش میدهم ولی ...

در گلویم حق حقی نشسته 


انگار بعد تو

حجم تنهایی در من بدجوری نشسته


شمشاد امیری خراسانی


اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

کوهم را کنده ام ٬ نه برای شیرین

کوهم را کنده ام

نه برای شیرین

در جستجو فرهادم

من ناجی این نسل بربادم

منه طوفان در جستجو آرامگاهم


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

بزن بارون ... بزن بارون ... که من آتیش آتیشم

بزن بارون ... بزن بارون ...
که من آتیش آتیشم

بزن بارون که شاید مجنون
از دل زندون...
دربونش بفهمه ! لیلی چی میکشه بی اون
بزن که دردم ٬ یکی دو تا نی

بزن شاید دل تو شد آروم

شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

از میان جنگ برخواسته ام !

از میان جنگ برخواسته ام !

چشمانت منطق صبح است ...


بیچاره سربازی که

قانون صلح نمیداند


ولی طالب صلح است !


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی

من و شمس و مولانا ٬ یک کائنات بی تو !

من و شمس و مولانا


یک کائنات بی تو !

تاریکی مطلق!


آخرین کبریتم رامی کشم

لطفا کنارم باش


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شمشاد امیری خراسانی