به سوی تو به شوق روی تو

به طرف کوی تو سیپیده دم آیم

مگر تو را جویم بگو کجایی

نشان تو گه از زمین گاهی

از آسمان جویم ببین چه بی پروا

ره تو می پویم بگو کجایی

کی رود رخ ماهت از نظرم

نظرم، به غیر نامت کی نام دگر ببرم

اگر تو را جویم

حدیث دل گویم بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشان دگر چه خواهی

فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی

یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من

دگر چه پرسی ز حال من

یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من

دگر چه پرسی ز حال من

تا هستم من اسیر موی توام

به آرزوی تو ام

اگر تو را جویم حدیث دل گویم

بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشانم

بگو کجایی

فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی


دریافت
حجم: 4.06 مگابایت
توضیحات: آهنگ به سوی تو - کورس سرهنگ زاده