گاه میشود مانند کودکی دلمان هوای چیزهایی! را می کنید، یا در مقابل چیز هایی خسته میشویم و یا زیر بار چیزهای دگر ،دگر تاب نداریم!


احساس ضعف و ناتوانی پیکره یمان را در بر میگیرد،دلمان می خواهد سر بر دوش کسی! بگزاریم زار زار گره کنیم و خود را خالی کنیم

ذاتمان می خواهد از کسی گله و شکایت کنیم ، میخواهد بانگ بکشیم!اونم با حق حق! ای فلانی کمکم کن.


خب قاعدتا یاری مهربان تر و صمیمیتر و دیواری کوتاه تر از خداوند پیدا نمی کنیم!

پسر خوبیست ! راز دارست! هم مادر است هم پدر، هم رفیقی شیش دنگ

توانا هم هست نق نق هم که نمی کند. دستور هم نمی دهد!

حرفهایت را هم تا آخر گوش میدهد اگر اشتباه هم کرده باشی شماتت! و سرزنشت هم نمی کند

از همه مهمتر راز دلتو به کسی نمی گه ، منتم سرت نمیزاره

به همراه همه اینان! احساسی آرامش بخش که یک قدرت لایتناهی و بیانتها پشتت است بهت میده!

ولی گاهی اوقات دچار شور تنهای و شور ناتوانی میشویم و خدا را مسئول میدانیم...


خداوندا من که ازت کمک خواستم!

من که التماست کردم!

من که گفتم توان ندارم!

من که گفتم جز تو کسیو ندارم!

من که گفتم حتی اگه به صلاحم هم نیست!! خودت درستش کن!


تازه زمانی جالب می شود توقع عجابت دعاهایمان در کوتاه مدت را هم داریم!


خدا مگه نمیگه  اگه بنده منو از ته دل صدا کنه من جوابشو میدم؟ مگه خدا مهربان مهربانان نیست؟

خب پس بهش شک نکنیم ! بهش خودمون فرصت بدیم ،شاید اصلا اونی که میخایم در برابر رسیدن به دیگر ها! در آینده پشیزی ارزش نداشته باشد!

ما همیشه یکیرو میخایم که گناهامونو سرش بندازیمو بکشیم کنار بعدش قیافه مظلومم بگیریم! تریپ سنگین!

هیچی سهوولوصول نیست،هیچ چیز به سادگی به دست نمیاد، از همه مهمتر صبر صبر صبر (نترس اگه به چیزی خواستیم و نرسیدیم میتونیم اون دنیا از خجالت خدا در بیایم)


اگه همه چی به این راحتیا بود که دیگه مشکلی نبود که!!!

گاهی اوقات باید بار ها و بارها به لبه پرتگاه برسیم تا بعد تعداد زیادی صبر بالی برای پرواز و رسیدن پیدا کنیم!

نشینیم و بگیم خدا واسم آماده کن ،  با تمام وجود پیش بریم خدا یه جوری میزاره تو کاسمون که فکرشم نکرده باشیم!!!