تو را من در خواب میبینم
تو را با شمس و مولانا خواب میبینم
تو را میبینم در هزار افسان
تو را من شهرزاد میبینم
خودم را سربازی
در کنار تو بی تاب میبینم 


شمشاد امیری خراسانی