حسودی می‌کنم به اون نسیمی که می‌پیچه به دورت مثلِ پیچک،

به مهتابی که می‌تابه به چهره‌ت شبا که خوابی مثلِ یه عروسک

اگه مردی رُ می‌شناسی که از من تو رُ بیشتر بخواد، مثلِ یه مجنون،

نشونم بده تا سجده‌ش کنم من، درست یک لحظه قبل از کشتنِ اون! 


مخاطب خاص ندارد