عشق من  . . .

از نبودنت دلگیر نیستم . . .

از اینکه روزی بودی دلگیرم . . .