«من از قلب هزاران جنگل و صحرا گذر کردم

به دنیای قشنگ و خوب خوش‌بختا سفر کردم

اومدم با هزار سختی

واسه دیدار خوش‌بختی

ولی در ساحل دریای آزادی

دلم خوش نیست

تو این شهری که گوشا کر شده از شیون شادی

دلم خوش نیست»