شمشاد امیری خراسانی

شرح مختصری از احوال من

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شمشاد امیری خراسانی» ثبت شده است

آخرین نگهبان آشور

سربازان با کلاه خود های پرنشان و لباس های دامن مانند خود ،گام های خود را محکم بر زمین می کوفتند!

سوار آبی پوش با اسب می تاخت و فریاد میزد : داریم نزدیک شهر میشویم!!! گام هایتان را محکم بر زمین بکوبید تا جهانیان بدانند سربازان مقدونی فاتحند و حتی طوفان هم توان مقابله ندارند.

سف سربازان پیاده و سواره نظام با یونی فرم های قرمز گویی تمام نداشت،مانند رودی که انگار پایانی نداشت!

ادامه مطلب...
۲۵ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر
شمشاد امیری خراسانی

راهی به خلوتگه خدا دارد تنهایی

راهی به خدا دارد  خلوتـگه  تنـهایی

آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی

هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم 

تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی

بیدار تو تا بـــــودم رویای تو می دیدم 

بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی 

از چشم تو می خیزد هنگامه ی سر مستی

وز زلف تو می زایـد انگیزه ی شیدایی

هر نقش نگارینــت چــون منظره ی خورشید 

مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی

چشمی که تماشاگر در حسن تو باشد نیست

در عشق نمی گنجد این حسن تماشـایی شهریار

۰۸ بهمن ۹۳ ، ۰۱:۱۷ ۰ نظر
شمشاد امیری خراسانی

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

(بقیه تصاویر در ادامه)

ادامه مطلب...
۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر
شمشاد امیری خراسانی

هفتم آبان روز کورش بزرگ- شیراز

هفتم آبان شیراز

ادامه تصاویر در ادامه

ادامه مطلب...
۱۰ آبان ۹۳ ، ۲۳:۰۲ ۳ نظر
شمشاد امیری خراسانی